Internet Of Things

POZYSKIWANIE DANYCH

Dzięki komunikacji i ciągłej wzajemnej wymianie informacji pomiędzy tymi trzema zestawami możliwe jest uzyskanie wszystkich niezbędnych danych.

Cuter dla odzieży


GŁÓWNA ARCHITEKTURA DANYCH

Każda maszyna jest podłączona, dzięki wyświetlaczowi look-board, do dedykowanej chmury, do której można uzyskać dostęp za pomocą różnych urządzeń zdalnych (np. PC, tablet, smartfon, itp.).Cutter na krojownię

ZALETY IOT

ANALIZA DANYCH:
PROCES Analiza procesów i optymalizacja struktury przebiegu pracy;
OPERATOR Zarządzaj operatorami, aby uniknąć komplikacji i zwiększyć wydajność;
KLIENT Poprawa jakości produktu i przywiązania klienta oraz zwiększenie jego zadowolenia;
PRODUKT Rozsądna kontrola powiązań produkcyjnych i jakości, przy jednoczesnej poprawie zarządzania produktem.

WYŚWIETLANIE DANYCH I INTERFEJS CHMURY

Dzięki interfejsowi oprogramowania, informacje o cięciu, analizie wydajności, stanie maszyny oraz informacje o konserwacji mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym.Możliwe jest zarządzanie poziomem dostępu dla każdego indywidualnego użytkownika ...Kater na małą krojownię

... oraz eksportowanie raportów.Cuter dla odzieży

Informacje związane z rozkrojemAutomatyczna krojownia dla odzieży

Analiza wydajnościJak zautomatyzować krojownię?

Status urządzeniaKrojownia odzieżowa

Informacje dotyczące konserwacji