New

Program do konstrukcji szablonów odzieżowych Lectra
LECTRA PGS

Krótki opis oprogramowania do konstrukcji odzieży Lectra

System tworzenia wzorów PGS jest modułem z rodziny Invesmark Futura, do tworzenia, modyfikacji, stopniowania szablonów podstawowych i kompletnych modeli.

System tworzenia wzorów PGS jest modułem z rodziny Invesmark Futura, do tworzenia, modyfikacji, stopniowania szablonów podstawowych i kompletnych modeli. Obsługa poszczególnych funkcji jest wspomagana bieżącą informacją (on-line) w języku polskim o kolejnych krokach, jakie należy wykonać. Interfejs PGS jest w pełni definiowalny przez użytkownika, dzięki czemu mamy możliwość wyboru czcionki komend, kolorów ekranu, tła..., konfiguracji używanych przycisków lub menu.

Ogólna charakterystyka:
• Łatwość i szybkość wykonania stopniowania różnymi metodami (elementarnych przyrostów, promieniowo, w oparciu o bibliotekę reguł...) w nieograniczonej liczbie rozmiarów i dla różnych rodzajów tabel (rozmiaro-wzrosty, obwody, z uwzględnieniem typów sylwetek...)
• Stopniowanie szablonów z możliwością odniesienia przyrostu lub zmiany procentowej do rozmiaru podstawowego.
• Stopniowanie równoległe, szczególnie użyteczne przy bieliźnie (miseczki) i małych elementach
• Stopniowanie z możliwością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych od pewnego rozmiaru np. zaszewki
• Dokładna kontrola poprawności wykonanego stopniowania oraz wymiarów szablonów podstawowych (np. główka rękawa z podkrojem pachy). Rezultaty pomiarów (długość, szerokość, obwody...) mogą być automatycznie pokazywane dla wszystkich rozmiarów.
• Szczegółowa kontrola konstrukcji szablonu bazowego przez zastosowanie zaawansowanych funkcji wymiarujących z automatyczną korektą nieprawidłowości. System umożliwia np. dopasowanie główki rękawa dwuczęściowego do podkroju pachy. Kontrola poprzez łączenie elementów na linii szycia z możliwością przesuwania tej linii.
• Bogactwo komend umożliwiających przeprowadzenie modyfikacji od najprostszych po nawet najbardziej skomplikowane (wydłużanie i skracanie, poszerzanie i zwężanie, zaszewki, zakładki, szczypanki, podnoszenie i obniżanie główki rękawa, poszerzenie i zwężanie główki rękawa, dołu rękawa, dołu spodni itd. metodą wachlarza, rozcinanie z automatycznym dodawaniem wartości szwu, łączenie, kopiowanie elementów, linii, itd....) z automatycznym ich przenoszeniem na wszystkie rozmiary.
• Możliwość tworzenia nacinka każdego typu (standardowy, zmienny, V, T, kwadratowy)
• Tworzenie pozycji dziurek, guzików z automatyczną kalkulacją odległości pomiędzy nimi i automatycznym stopniowaniem, z uwzględnieniem różnej ich ilości w zależności od rozmiaru. Możliwość określania pozycji równolegle do linii prostej i krzywej.
• Funkcja określania kurczliwości oferuje narzędzia do procentowej lub przyrostowej modyfikacji szablonu w poszczególnych jego obszarach dla lepszego zarządzania niestabilnymi materiałami.
• Odwracalność wszystkich ww. przekształceń oraz funkcja przywracania zmian.
• Tworzenie nowych szablonów i całych modeli w oparciu o już istniejące bez konieczności ich stopniowania.
• Możliwość tworzenia/konstrukcji szablonów podstawowych bezpośrednio w komputerze.
• Interaktywne tworzenie szablonów dla każdego komponentu materiałowego (tkanina zasadnicza, podszewka, klejonka...)
• Możliwość pracy z kilkoma modelami jednocześnie, w jednym lub kilku oknach roboczych.
• Idealna współpraca z programem InvesPM do zarządzania produktem, z MGS – w celu modyfikowania szablonów
bezpośrednio w układach kroju oraz MTM – do definiowania specyficznych modyfikacji w krawiectwie miarowym.

GENMA

Program do zarządzania i wzajemnej konsultacji bazy danych szablonów, modeli i układów kroju
• Odnajdywanie modeli i układów kroju zawierających określone szablony
• Odnajdywanie wszystkich obiektów (szablonów, modeli, układów) tworzonych lub modyfikowanych w określonym przez użytkownika przedziale czasu, danych dla pewnego kontrahenta lub z danego sezonu…
• Interaktywne tworzenie modeli, układów, w których kompozycję tworzy się bez konieczności manualnego wpisywania nazw elementów składowych
• Tworzenie definicji układu kroju, uwzględniających procentowe wykurczenie materiału oddzielnie po długości i po szerokości, kierunek włosa, sposób warstwowania, pasowanie szablonów dla materiałów wzorzystych, itp.
• Możliwość zmiany nazw poszczególnych obiektów (szablonów, modeli, układów kroju)
• Możliwość automatycznego wyszukiwania najlepszego układu kroju w celu użycia go jako modelowy.