New

Program GEMINI CAD X9 - system do konstrukcji i stopniowania form krawieckich
UŻYWANY !

Krótki opis systemu Gemini Cad

Używany system Gemini Cad w wersji X9 - rok produkcji 2017.
System zawiera moduły Gemini Pattern Editor (konstrukcja, tworzenie, modelowanie i stopniowanie szablonów), Gemini Nest Expert (tworzenie układów kroju ręcznie i automatycznie).

GEMINI PATTERN EDITOR

Kiedy projektujesz własne produkty lub kolekcje, Gemini Pattern Editor jest oprogramowaniem, w którym pomysły projektanta są łatwo przenoszone do perfekcyjnie skonstruowanych i sprawdzonych projektów szablonów. Wyposażony w unikalne funkcje do projektowania jak odwracalne plisy, zaszewki, automatyczne i interaktywne tworzenie dodatków na szew, nacinków oraz automatycznie aktualizowana tabela wymiarów poszczególnych rozmiarów, system GEMINI pozwala szybko i perfekcyjnie przygotować gotowe do produkcji szablony.

Funkcje automatycznego i interaktywnego stopniowania pozwalają na zapisanie sprawdzonych zasad w postaci reguł stopniowania aby można je łatwo zastosować do nowych projektów. Gemini Pattern Editor oparty jest na krzywych Bezier, ale również obsługuje kompleksowo linie łamane czy krzywe B-klejone. Interfejs GPE ma bardzo odmienny charakter w porównaniu do innych aplikacji CAD, ponieważ został zaprojektowany w sposób maksymalnie przyjazny dla użytkownika, zgodnie z ostatnimi standardami softwarowymi. Średnio, nowy użytkownik potrzebuje niespełna tydzień do zapoznania się z aplikacją.

Gemini G-Smart digitizer posiada unikalny system Dźwiękowego Reagowania, który pozwala użytkownikowi skoncentrować swoją uwagę tylko na tablicy digitizera bez konieczności obracania się w kierunku ekranu komputera aby skontrolować czy proces wprowadzania kolejnych szablonów przebiega poprawnie.
Gemini CAD oferuje w standardzie bezpośrednie konwertery z oryginalnych formatów wszystkich innych znanych systemów CAD. Będziesz mógł importować i używać bezpośrednio oryginalne pliki szablonów z Gerbera, Lectry, Asysta i Investroniki używając bezpośrednich konwerterów oraz importować i eksportować pliki AAMA DXF do wszystkich innych standardowych systemów CAD.

Po zdygitalizowaniu szablonów, operator wprowadza do komputera reguły stopniowania dla każdego szablonu, wykorzystując wymiary ze specyfikacji produktu, otrzymanej od klienta. Mogą być również zastosowane automatyczne metody stopniowania w oparciu o uprzednio zapisane w komputerze zasady stopniowania. Proces stopniowania jest bardzo prosty i zapewnia wysoką dokładność. Gemini ma jedną z najszybszych i najdokładniejszych metod stopniowania.
Stopniowane rozmiary mogą być jednocześnie wyświetlane na ekranie i ustawiane tak aby można je było sprawdzić na różne sposoby. W zależności od złożoności produktu, stopniowanie może zająć 10 do 20 minut. Używając moduł Gemini Taylor Assistant, stopniowanie może być wykonane całkowicie automatycznie w kilka sekund. Automatyczna metoda stopniowania oparta jest na całkowitym przerysowaniu każdego szablonu, zgodnie ze standardowymi zasadami konstrukcji i formułami. Metoda ta zawsze zapewni dokładne dopasowanie wszystkich rozmiarów bez żadnych odchyłek.

Wszystkie szablony mogą być automatycznie sprawdzone pod względem błędów związanych z długością linii szwu, pasowaniem nacinków i poprawności kształtów geometrycznych. Szablony mogą być wyświetlane i sprawdzane w złożeniu lub rozłożeniu, z lub bez dodatków na szew, z zamkniętymi lub otwartymi zaszewkami czy plisami. Wszystkie wymiary są magazynowane przez program w specjalnej tabeli wymiarów. Tabela ta jest użytecznym i unikalnym narzędziem, które pozwala użytkownikowi nadzorować zmiany wymiaru we wszystkich rozmiarach szablonu natychmiast po wykonani modyfikacji kształtu lub stopniowania. Kompleksowe sprawdzenie formy produktu zajmuje około 5 do 10 minut. Wszystkie wymiary są automatycznie skalkulowane i wyświetlone dla rozmiaru podstawowego oraz dla rozmiarów stopniowanych. Tabela akceptuje także formuły wykorzystujące proste matematyczne operacje aby przeliczać kombinacje wymiarów.

GEMINI NEST EXPERT

Warstowanie i planowanie rozkroju – moduł GCP
W aplikacji Gemini Cut Plan (GCP), operator określa ilości wyrobów zamówionych przez klienta dla każdego modelu, rozmiary, materiał oraz kilka podstawowych parametrów dotyczących rozkroju: długość stołu do lagowania, maksymalną ilość warstw w nakładzie oraz szerokość materiału. Aplikacja Gemini CUT PLAN automatycznie wygeneruje najbardziej wydajny plan dla grupowania rozmiarów i rozdzielenia ich na poszczególne układy kroju aby zrealizować zamówienie minimalizując liczbę krojeń i maksymalnie wykorzystać materiał. Ta automatyczna operacja zajmuje tylko kilka sekund. Użytkownik może wybierać spośród różnych automatycznych strategii planowania rozkładu oraz korzystać z metod manualnych czy półautomatycznych aby w każdej chwili uzyskać najlepszy rezultat.

Automatyczne tworzenie układu kroju – moduł GNE
Gemini robi technologiczny przełom, przedkładając automatyczne układanie ponad manualny rozkład szablonów pod względem prędkości i wydajności. Gemini Next Export jest oparty o techniczny stan nauki i algorytmy, które dostarczają doskonałe rezultaty rozkładu szablonów w rekordowo krótkim czasie. Można uruchomić w pełni automatyczny rozkład dla indywidualnego układu lub tryb pracy ciągłej dla listy układów bez konieczności interwencji przez użytkownika. Średnio, czas potrzebny do ułożenia przeciętnego układu o długości 8m wynosi 3-5 minut. Średnie rezultaty osiągane przez automat pod względem prędkości i wydajności tworzenia układów kroju są znacznie wyższe w porównaniu do układania ręcznego. Gemini Nest Export może wykonywać w pełni automatyczne rozkładanie szablonów dla materiałów rozłożonych, złożonych, „w rękawie”, z lub bez kraty, pasów czy faktury, dla różnych szerokości materiału i kurczliwości, zgodnie z wymogami i ograniczeniami poszczególnych szablonów.

Automatyczne Tworzenie Układów Kroju – cechy szczególne:

Tryb automatycznej pracy nocnej
Gemini Nest Expert pracuje podczas gdy śpisz! Jeśli masz dużą ilość pracy i chcesz uzyskać najwyższą wydajność oraz zaoszczędzić czas, możesz przygotować listę układów do wykonania, uruchom Gemini Nest Expert i zostaw go aby pracował niezależnie, kiedy ty wykonujesz inne twórcze zadania lub nawet na noc, gdy jesteś w domu. System automatycznie skalkuluje i rozłoży pozostawiony mu czas aby wykonać wszystkie układy kroju przedstawiając najlepsze rezultaty bez jakiejkolwiek manualnej interwencji.

Serwer automatycznego układania dla innych systemów CAD
Gemini Nest Expert może być używany jako serwer automatycznego tworzenia układów kroju dla innych systemów CAD, które nie posiadają modułu automatycznego układania. Gemini Nest Expert jest kompatybilny z systemami Lectra, Gerber, Asyst i Investronica. Może bezpośrednio importować pliki szablonów i układów z oryginalnych formatów tych systemów i tworzyć automatyczną optymalizację układów.

Przetwarzanie układów i szablonów na ploter do ręcznego krojenia
Aplikacje Gemini mogą przetworzyć szablony i układy do wszystkich znanych standardów przemysłowych: DXF-AAMA, HPGL-PLT, ISO-CUT i RS274D. Oprogramowanie Gemini współpracuje ze wszystkimi modelami ploterów pisakowych, atramentowych czy wycinających.

Eksport do automatycznych krojowni ISO i katerów laserowych
Układy kroju mogą być bezpośrednio wysyłane do automatycznych urządzeń krojczych CNC lub maszyn laserowych. System CAD Gemini jest kompatybilny z większością automatycznych maszyn krojczych. Program automatycznie kalkuluje optymalną ścieżkę krojenia aby zminimalizować czas rozkroju i zwiększyć precyzję krojenia. Specjalne funkcje są dostępne do dostosowania do potrzeb klienta procedury rozkroju w zależności od typu krojonego materiału.

v