New

Program INVESTRONICA 7.0 - system do konstrukcji i stopniowania form krawieckich
UŻYWANY !

Krótki opis systemu Lectra - Investronica

Używany system Investronica Futura w wersji 7.0 - rok produkcji 2005.
System zawiera moduły PGS (tworzenie, modelowanie i stopniowanie szablonów), MGS (tworzenie układów kroju ręcznie i automatycznie).

PGS - Pattern Generation System

System tworzenia wzorów PGS jest modułem z rodziny Invesmark Futura, do tworzenia, modyfikacji, stopniowania szablonów podstawowych i kompletnych modeli. Obsługa poszczególnych funkcji jest wspomagana bieżącą informacją (on-line) w języku polskim o kolejnych krokach, jakie należy wykonać.
Interfejs PGS jest w pełni definiowalny przez użytkownika, dzięki czemu mamy możliwość wyboru czcionki komend, kolorów ekranu, tła..., konfiguracji używanych przycisków lub menu. Stopniowanie szablonów Ogólna charakterystyka:
• Łatwość i szybkość wykonania stopniowania różnymi metodami (elementarnych przyrostów, promieniowo, w oparciu o bibliotekę reguł...) w nieograniczonej liczbie rozmiarów i dla różnych rodzajów tabel (rozmiaro-wzrosty, obwody, z uwzględnieniem typów sylwetek...)
• Stopniowanie szablonów z możliwością odniesienia przyrostu lub zmiany procentowej do rozmiaru podstawowego.
• Stopniowanie równoległe, szczególnie użyteczne przy bieliźnie (miseczki) i małych elementach
• Stopniowanie z możliwością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych od pewnego rozmiaru np. zaszewki
• Dokładna kontrola poprawności wykonanego stopniowania oraz wymiarów szablonów podstawowych (np. główka rękawa z podkrojem pachy). Rezultaty pomiarów (długość, szerokość, obwody...) mogą być automatycznie pokazywane dla wszystkich rozmiarów.
• Szczegółowa kontrola konstrukcji szablonu bazowego przez zastosowanie zaawansowanych funkcji wymiarujących z automatyczną korektą nieprawidłowości. System umożliwia np. dopasowanie główki rękawa dwuczęściowego do podkroju pachy. Kontrola poprzez łączenie elementów na linii szycia z możliwością przesuwania tej linii.
• Bogactwo komend umożliwiających przeprowadzenie modyfikacji od najprostszych po nawet najbardziej skomplikowane (wydłużanie i skracanie, poszerzanie i zwężanie, zaszewki, zakładki, szczypanki, podnoszenie i obniżanie główki rękawa, poszerzenie i zwężanie główki rękawa, dołu rękawa, dołu spodni itd. metodą wachlarza, rozcinanie z automatycznym dodawaniem wartości szwu, łączenie, kopiowanie elementów, linii, itd....) z automatycznym ich przenoszeniem na wszystkie rozmiary.
Komputerowe stopniowanie szablonów
• Możliwość tworzenia nacinka każdego typu (standardowy, zmienny, V, T, kwadratowy)
• Tworzenie pozycji dziurek, guzików z automatyczną kalkulacją odległości pomiędzy nimi i automatycznym stopniowaniem, z uwzględnieniem różnej ich ilości w zależności od rozmiaru. Możliwość określania pozycji równolegle do linii prostej i krzywej.
• Funkcja określania kurczliwości oferuje narzędzia do procentowej lub przyrostowej modyfikacji szablonu w poszczególnych jego obszarach dla lepszego zarządzania niestabilnymi materiałami.
• Odwracalność wszystkich ww. przekształceń oraz funkcja przywracania zmian.
• Tworzenie nowych szablonów i całych modeli w oparciu o już istniejące bez konieczności ich stopniowania.
• Możliwość tworzenia/konstrukcji szablonów podstawowych bezpośrednio w komputerze.
• Interaktywne tworzenie szablonów dla każdego komponentu materiałowego (tkanina zasadnicza, podszewka, klejonka...)
• Możliwość pracy z kilkoma modelami jednocześnie, w jednym lub kilku oknach roboczych.
• Idealna współpraca z programem InvesPM do zarządzania produktem, z MGS – w celu modyfikowania szablonów bezpośrednio w układach kroju oraz MTM – do definiowania specyficznych modyfikacji w krawiectwie miarowym.

GENMA


Program do zarządzania i wzajemnej konsultacji bazy danych szablonów, modeli i układów kroju
• Odnajdywanie modeli i układów kroju zawierających określone szablony
• Odnajdywanie wszystkich obiektów (szablonów, modeli, układów) tworzonych lub modyfikowanych w określonym przez użytkownika przedziale czasu, danych dla pewnego kontrahenta lub z danego sezonu…
• Interaktywne tworzenie modeli, układów, w których kompozycję tworzy się bez konieczności manualnego wpisywania nazw elementów składowych
• Tworzenie definicji układu kroju, uwzględniających procentowe wykurczenie materiału oddzielnie po długości i po szerokości, kierunek włosa, sposób warstwowania, pasowanie szablonów dla materiałów wzorzystych, itp.
• Możliwość zmiany nazw poszczególnych obiektów (szablonów, modeli, układów kroju)
• Możliwość automatycznego wyszukiwania najlepszego układu kroju w celu użycia go jako modelowy.

MGS - Marker Generation System

Program do układania szablonów na materiale, między innymi pozwala na:
• Układanie interaktywne i automatyczne oraz kombinację obu sposobów, tzn. manualnie układamy tylko główne szablony, a system automatycznie wyszukuje najbardziej optymalne położenie dla pozostałych elementów. System przygotowania produkcji LECTRA MGS
• Inteligentny, automatyczny system rozkładu elementów pracuje w oparciu o zaawansowane algorytmy, oferując opcje do automatycznego wyszukiwania lepszego położenia elementów aby ułatwić dojście dla noża podczas krojenia.
• Bieżąca informacja na temat długości i szerokości układu, procentowego wykorzystania materiału i stosunku ilości elementów już ułożonych do ogólnej liczby układanych szablonów
• Nieograniczone możliwości dotyczące wyboru i łączenia rozmiarów, modeli, szablonów, zmiany szerokości układu, itp.
• Układanie dynamiczne z możliwością zmiany kompozycji układu w trakcie procesu, tzn. dodawanie nowych rozmiarów i modeli, wymiana rozmiarów oraz zapełnianie pustych miejsc szablonami z innych modeli.
• Uwzględnienie każdego sposobu warstwowania (złożony, rozłożony, zygzak, tubularny itp.)
• Układanie szablonów „na styk” lub z zachowaniem „bezpiecznej odległości” pomiędzy szablonami, której wartość może być dowolnie określona przez użytkownika
• Układanie szablonów z zachowaniem wszelkich założonych w wyrobie reguł (nitka prosta, kierunek, bez nachodzenia) lub z kontrolowanym odstępstwem od zasad (obrót o kilka stopni, nałożenie szablonu na krajkę, itd.)

Komputerwy układ kroju
• Pracę z grupą szablonów, możliwość ich kopiowania, wprowadzania konturów wokół nich, tworząc w ten sposób tzw. „łatę” do podklejenia
• Układanie szablonów na materiałach wzorzystych poprzez interaktywne tworzenie i modyfikowanie reguł dopasowania,
• Przegląd każdego układu z bazy danych i użycia go jako układu wzorcowego-referencyjnego
• Kontrolę układów wykonanych przez operatora
• Dzięki integracji z PGS - możliwość wykonania każdej modyfikacji szablonów podczas tworzenia układu, z możliwością zastosowania zmian w bazie danych, w danym układzie lub w danym elemencie
• Zaznaczanie błędów materiału (skazy, plamy...), z możliwością pomijania ich w procesie układania
• Zapis układów w standardach HPGL lub ISO do wydruku/cięcia na dowolnym modelu plotera lub katera.v